REGLAMENT

1. CIRCUIT

– Cada volta equival a 6,7056 quilòmetres
– Els participants tenen una hora per completar cada volta
– Els participants que no completin la volta en una hora seran desqualificats
– Només comptabilitzaran les voltes dintre del temps establert
– No cronometrarem les voltes, únicament les comptabilitzarem, només després de cada DNF donarem un paper amb el nombre total de voltes de cada participant

2. SORTIDES

– Cada volta comença exactament una hora després de l’última
– Els participants han d’estar al calaix de sortida quan soni la campana
– Els participants que no estiguin al calaix de sortida quan comenci la volta seran desqualificats
– No està permès sortir abans o després del toc de campana

3. NORMES

– Els participants no poden abandonar el recorregut fins que no completin cada volta
– En cas d’abandonament, cal comunicar-ho
– Només els participants que segueixen en competició podran estar dins del recorregut
– No està permès rebre ajuda externa durant el recorregut
– No estan permesos els bastons de trekking ni auriculars.
– Els corredors més lents han de permetre el pas dels més ràpids
– L’organització habilita un corral on tots els participants podran posar la seva carpa, taules i cadires i que l’organització posarà a disposició de tots aigua, però cada participant ha de portar els seus aliments, l’avituallament només serà líquid.
– Hi ha pàrquing per aparcar, però els participants hauran de transportar les taules, cadires i carpes, ja que al corral no es pot entrar amb cotxe.

4. GUANYADOR

– El guanyador és l’última persona en completar una volta dins del temps establert
– Si cap participant pot completar una volta més que un altre no hi haurà guanyador; només en pot quedar un
– Els resultats s’anunciaran mitjançant la distància que ha corregut cada participant
– La distància d’una volta inacabada quan finalitzi el temps establert no es tindrà en compte

5. MODALITAT EQUIPS

– El màxim nombre de participants per equip són 4, es poden ser menys de 4
– És una modalitat compatible amb la competició individual
– El resultat de l’equip és el sumatori total de voltes de cada membre de l’equip individualment, no és una cursa per relleus. Per exemple: un equip de dos membres, de forma individual fan: 10 voltes i 12 voltes. El resultat per la classificació individual serà 10 voltes i 12 voltes, però el resultat per l’equip serà de 22 voltes.
– No és necessari córrer junts